Výrobky na tepelnú ochranu fasád

lepaica-palta JUBIZOL lepiaca malta je prášková, polymérnymi spojivami vylepšená veľmi elastická mikroarmovaná cementová malta. Používa sa na lepenie izolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky.
eps-lepiaca-malta EPS lepiaca malta je prášková, polymérnymi spojivami vylepšená veľmi elastická cementová maltová zmes. Používa sa len na lepenie EPS izolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky v JUBIZOL EPS fasáde.
jubizol-lepidlo JUBIZOL lepidlo je prášková, polymérnymi spojivami vylepšená cementová malta. Používa sa len na lepenie EPS izolačných dosiek a dosiek z minerálnej vlny.
disperzne JUBIZOL disperzné lepidlo je bezcementové sklennými a celulóznymi vláknami mikroarmované lepidlo vyrobené na základe disperzných spojív. Pastovitá zmes sa vo fasádnom tepelnoizolačnom systéme 
JUBIZOL ZF používa na lepenie expandovaného polystyrénu.
disperzna-malta JUBIZOL disperzná malta je bezcementová sklennými a celulóznymi vláknami mikroarmovaná malta vyrobená na základe polymérnych spojív. Používa sa na realizáciu základnej omietky vo fasádnych tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL ZF a JUBIZOL KS na izolačnom podklade z expandovaného polystyrénu EPS, v ktorých sú na záverečnú úpravu použité tenkovrstvé akrylátové a silikónové dekoračné omietky.
strong-fix JUBIZOL Strong fix je dodatočne mikroarmovaná cementová malta, ktorá v kombinácii s ostatnými JUBIZOL prvkami je odolná proti krupobitiu. Používa sa na lepenie tepelnoizolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky na fasádnych povrchoch s minimálnymi rímsami, ktoré sú viac vystavené náročným poveternostným podmienkam.
ultra JUBIZOL Ultralight fix je polymérnymi spojivami a EPS granulátom vylepšená veľmi elastická hrubovrstvá malta. Používa sa na lepenie tepelnoizolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky.
microair JUBIZOL Microair fix je veľmi paropriepustná, bielym cementom a ostatnými prísadami vylepšená maltová zmes. Používa sa na lepenie tepelnoizolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky vo fasádnych tepelnoizolačných systémoch Jubizol s tepelnou izoláciou expandovaný fasádny polystyrén alebo dierovaný expandovaný fasádny polystyrén.