Firma JeKoL s prevádzkou v Čadci na Podzávoze v stavebninách JeKoL-Stav je stavebno - obchodná spoločnosť, ktorej nosným pilierom je zatepľovanie a odstraňovanie systémových porúch rodinných domov, obytných domov a polyfunkčných objektov.

JeKoL s.r.o. sa stavebnou činnosťou zaoberá už od roku 2006. Počas tohto obdobia zrealizovala rad stavieb, rekonštrukcií, zateplení budov a rodinných domov. Ďalšou činnosťou našej firmy je stavba rodinných domov na kľúč, obklady, dlažby sádrokartónové konštrukcie a obchod.

Firma je držiteľom licencií na zatepľovanie systémov JUBIZOL, TOM THERM-ST, Baumit, BASF. Vzhľadom na vývoj trendov sa taktiež čím daľej tým viac stretávame s montážou prevetrávanej fasády.

Zamestnanci a kooperujúci živnostníci našej firmy sú pravidelne zaškoľovaní na správne montážne a technologické postupy zatepľovacích a iných systémoch, ako aj na použitie výhradne certifikovaných materiálov. Naši pracovníci pravidelne absolvujú technologické a bezpečnostné školenia.

Komplexná obnova bytových domov nepozostáva iba zo zateplenia a opravy fasády, ale i z rekonštrukcie a výmeny dlažieb, zábradlí na balkónoch, logiach a výmeny okien. Pri izolovaní vodorovných konštrukcií napr:suterénu je najefektívnejším riešením použitie izolačných lamiel CLT-C1. Všetky tieto činnosti sú súčasťou nášho portfólia služieb.