Komplexná obnova budov je nevyhnutnou činnosťou, ktorá prináša výhody vlastníkom aj užívateľom

Pozostáva so zateplenia obvodvého plášťa,strechy výmeny rozvodov kanalizácie a iných stavebných prác ktorými dosiahneme zníženie energetickej náročnosti zvyčajne starších objektov.